PhDr. Mirka Chmelíčková, klinický psycholog a psychoanalytický psychoterapeut

Vzdělání

  • Výcvik v rogersovské psychoterapii, zaměřený na skupinu i jednotlivce
  • Výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii
  • Atestace v oboru klinická psychologie
  • Atestace v oboru systematická psychoterapie

Služby

  • Individuální a párová psychoterapie, psychologické poradenství a psychologická diagnostika
  • Odborná péče zaměřená na podporu sebepoznání a seberozvoj, hledání souvislostí, řešení a východisek z akutních či dlouhodobých psychických potíží.